Podatki za nakazilo
prostovoljnega prispevka:
O nas

O zgodbi na vzletišču Gozd

Piše: Primož Vogrinc

Zgodba, ki jo želim pisati v prihodnosti, se začne še preden se konča očetovato je dejansko njegova zgodba, ki me je popolnoma potegnila vase. Vse skupaj se začne z mojim prvim stikom z jadralnim padalstvom in z idejo o brezmejni svobodi, ki jo lahko uživaš, če se predaš temu izredno lepemu in zanimivemu šport. Ker sem tudi sam ponotranjil očetovo strast in me je brezmejna svoboda, ki jo občutiš med surfanjem med oblaki popolnoma prevzela, sem se odločil nadaljevati očetovo zgodbo. Odločil sem se, da se bom potrudil, uresničiti očetove sanje.

Vzletišče Gozd je postala zelo priljubljena točka mnogih padalcev in tudi drugih obiskovalcev, ki imajo radi naravo, svež zrak, lep razgled in seveda letenje, ki nas navdaja z občutkom svobode. Moj oče Jure Kurnik, je vzletišče uredil do te mere, kakršnega poznamo danes. Na žalost je odšel prehitro, da bi lahko doživel njegovo nadgradnjo v katero je dolga leta verjel, zato živel in vložil vsa razpoložljiva sredstva. V celoti je nikoli ni do konca izpeljal in zato imam jaz še posebno motivacijo, da to v najkrajšem možnem času realiziram. Seveda ne pričakujem, da bo ta cilj lahko dosegljiv, saj se zgodba odvija na več nivojih, ki jih je potrebno urediti, nekje pa tudi korenito spremeniti. Ena od sprememb, ki spada v osnovo delovanja na tem področju se dotika vseh uporabnikov in jo bom v nadaljevanju opisal.

Stroške za vzdrževanje vzletišča pokrivam pretežno sam, prispeva pa tudi naš klub, ki iz plačanih članarin pokriva najem parkirnega prostora na pristanku v Seničnem. To za klub predstavlja kar velik zalogaj in ustvarja določeno mero nezadovoljstva, saj je konec koncev na uporabo vsem, ki tukaj letimo. Tudi v preteklosti ti stroški niso bili nikoli sofinancirani s strani kakršne koli organizacije ali društev, ki redno uporabljajo parkirišče in vzletišče. Od tod je ideja, da bi redni uporabniki prispevali manjši znesek na letni ravni tako, da posameznika ne bi posebno obremenjeval. S tem bi se ta uporabnina bolj enakomerno porazdelila.

Kar nekaj društev in posameznikov je to idejo z veseljem in brez pomislekov podprlo, saj jim omogoča, da s hitrim dostopom do vzletišča, več časa lahko porabijo za samo letenje. Obstaja pa tudi nekaj takih, ki se s tem ne strinjajo iz takih ali drugačnih razlogov. Tukaj bi še enkrat poudaril, da se vzletišče razlikuje od ostalih, ki so dostopni v sklopu ZPLS. Menim, da bi bilo za trajno rešitev, ne samo tukajšnjega, ampak vseh frekventnih vzletišč in pristankov, to potrebno urediti preko ZPLS. S tem bi dosegli razbremenitev stroškov društev in s tem tudi posameznikov, ki sedaj ta vzletišča in pristajalna mesta vzdržujemo. Naše društvo ureja tudi spodnji del vzletišča, ki ni del rednega vzdrževanja (parkirišče, dostopna pot in zg. del vzletišča),je pa ravno tako pomemben del tega, saj se tam zaraščajo manjša drevesa, grmovje in trnje, ki bi oviralo pobiranje padal v primeru prekinitve vzleta in bi lahko povzročilo škodo na opremi. Ta ideja in obrazložitev je namenjena vsem, ki si tega dela niso povsem dobro predstavljali, se jim pa zdi samoumevno, da plačilo članarine pri ZPLS vse to omogoča. Res bi bilo najlažje, da bi bilo to urejeno preko organizacije v katero smo včlanjeni klubi in sem se ji tudi jaz pridružil na funkciji podpredsednika z namenom izboljšanja takih zagat, ki se konec koncev tičejo vseh nas. Idejo za delno pokrivanje stroškov in s tem tudi potreben dvig članarine ZPLS sem na lanski skupščini tudi predstavil, a je bil odziv precej negativen. Še vedno sem mnenja, da je taka trajna in skupna rešitev najprimernejša, saj bi s faktorjem obiskanosti (uporabnosti) sredstva za vzletišča pošteno in transparentno razdelili. Povečalo bi se tudi zaupanje in sodelovanje v zvezi, hkrati pa bi klubi, ki nimajo svojih vzletišč lahko prispevali v ta sklad, saj so ravno tako uporabniki vseh dostopnih vzletišč. Zaenkrat je to ideja in moje osebno mnenje, ki bi, vsaj upam, nekega dne lahko postala realna in splošno sprejemljiva. Med tem sem kot predsednik našega društva JPK Kriška gora pozval vsa okoliška društva in posameznike, ki pogosto pridejo na Gozd, da s svojim prostovoljnim prispevkom (mimo klubskih članarin) to idejo podprejo. V elektronskem sporočilu sem opozoril, da z vzdrževanjem nastanejo določeni stroški,ki jih trenutno pokriva tukajšnji klub JPK Kriška gora oz. večinoma predsednik tega kluba in da smo se zato letos odločili in prišli na idejo, da bi te stroške, ki zajemajo najem parkirišča in urejanje samega vzletišča (cca 2000€) razdelili na vse, ki to vzletišče veliko/redno uporabljajo. Ideja je, da bi bila ta pomoč oz. prispevek prostovoljne narave. Zato smo tudi poslali to sporočilo vsem okoliškim klubom v upanju, da nas podprete in da predsedniki posameznih klubov to predstavijo na svojih sestankih in s tem spodbudijo posamezne člane kateri bi se lahko seveda prostovoljno udeležili namenjeni podpori na letni ravni, ki za posameznika ne bi predstavljala velikega stroška(10€).Vsak posameznik oz. redni obiskovalec naj bi sam ocenil ali se mu ta prispevek, glede na število njegovih obiskov in uporabe parkirišča, zdi smiselno prispevati v ta sklad. S tem bi delno razbremenili stroške omenjenega kluba ostali manko pa bi dopolnili z sodelovanjem ZPLS in občine Tržič,ki sta ta prispevek tudi pripravljena prispevati. S tem pa bi vzletišče postalo še bolj urejeno in posledično tudi obiskano. Vsakemu posamezniku/klubu, ki bi to idejo podprl se že v naprej zahvaljujemo in smo vedno veseli vašega obiska. Vsa namenjena sredstva bodo tudi transparentno objavljena na samem vzletišču kot del klubskega proračuna in seveda porabljena samo za ta namen.

V sodelovanju z ...