1.

Splošno o varovanju zasebnosti

V JPK Kriška gora spoštujemo pravico do zasebnosti in stremimo k najvišji stopnji varstva osebnih podatkov naših obiskovalcev. Zato smo pri ponujanju naših storitev preko svoje spletne strani, preko elektronskih sporočil ali preko telefonskega kontaka zavezani k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. Namen te Izjave o varstvu osebnih podatkov je, da vas seznanimo s tem, za katere namene bodo vaši osebni podatki pridobljeni in kako se bodo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati.

V JPK Kriška gora se zavezujemo, da bodo:
zbrani osebni podatki, ki ste nam jih posredovali preko spletne strani ali elektronske pošte uporabljeni v skladu s to Izjavo o varstvu osebnih podatkov ter da vaših osebnih podatkov ne bomo prodajali, posojali ali kakorkoli drugače posredovali tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.

2.

Upravljalec podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je JPK Kriška gora, Senično 8, 4294 Križe, e-naslov: info@jpkkriskagora.si, telefonska številka: +386 68 168 647. Za vse teme in vsebine, ki bodo obravnavane s strani pooblaščene osebe za varstvo podatkov, velja stroga zaupnost.

V JPK Kriška gora se zavezujemo, da bodo:
zbrani osebni podatki, ki ste nam jih posredovali preko spletne strani ali elektronske pošte uporabljeni v skladu s to Izjavo o varstvu osebnih podatkov ter da vaših osebnih podatkov ne bomo prodajali, posojali ali kakorkoli drugače posredovali tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.

3.

Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vaše soglasje.

Obisk spletne strani:
Ob vsakem obisku spletne strani https://jpkkriskagora.si se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega odjemalca (npr. IP številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu; verzija brskalnika, čas obiska, podatki o lokaciji oziroma vstopni točki dostopa do interneta in podobno). Te podatke obdelujemo za namen analize, ki nam omogoča izboljšanje vsebin in uporabniške izkušnje na naši spletni strani ter vodenja statistike obiskov na naši spletni strani. Navedene osebne podatke zbiramo s pomočjo piškotkov.

JPK Kriška gora tako zbrane podatke obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi osebnimi podatki uporabnikov njene spletne strani. Obiskovalca zgolj z uporabo teh podatkov ni mogoče enolično identificirati.

Pošiljanje povpraševanja:
Na naši spletni strani lahko izpolnjujete spletni kontaktni obrazec za pridružitev klubu ali podaljšanje članarine. V ta namen JPK Kriška gora od vas zbira naslednje podatke, ki jih posredujete na prostovoljen način: 

 • ime,
 • priimek,
 • naslov in hišna št.,
 • kraj,
 • poštna številka,
 • telefonska številka,
 • e-poštni naslov.

Vsi podatki, ki so zbrani preko te spletne strani ali so nam kako drugače sporočeni, se zbirajo z namenom opravljanja naše osnovne dejavnosti.

Vaše podatke, ki nam jih posredujete na podlagi izpolnitve kontaktnega podatka, lahko uporabljamo za namen naše interne administracije in vodenja našega poslovanja. Vaše kontaktne podatke (e-naslov) lahko na podlagi naših zakonitih interesov, razen kadar nad našimi interesi prevladajo vaši interesi ali temeljne pravice in svoboščine, uporabljamo tudi za namen obveščanja o naši ponudbi storitev. Obdelavi vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja lahko kadarkoli ugovarjate. Dodatne informacije o vaših pravicah v zvezi z neposrednim trženjem so vam na voljo v točki »Vaše pravice«. 

4.

Uporabniki vaših podatkov

Vsi podatki, zbrani na podlagi zgoraj navedenih pravnih podlag, bodo uporabljeni v skladu z nameni, za katere so bili zbrani in ne bodo posredovani tretjim osebam brez vaše privolitve.
V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebnih podatki lahko razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov:

 • ponudnikom poštnih storitev, ponudnikom odpremnih storitev, ponudnikom storitev uničenja spisov in nosilcev podatkov;
 • ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme;
 • ponudnikom storitev računalništva v oblaku,
 • administratorju in skrbniku spletne strani.
5.

Obdobje hrambe podatkov

Zagotavljamo vam, da vaše podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani in nadalje uporabljeni, in sicer:

 • dnevniške datoteke spletnega strežnika se hranijo do 3 (tri) mesece;
 • podatki s spletnega kontaktnega obrazca za pridružitev klubu ali podaljšanje članarine se hranijo 1 leto, 
 • podatki s spletnega kontaktnega obrazca za prijavo na XC Gozd OPEN se hranijo do 11. septembra tekočega leta,
 • vaši kontaktni podatki za namen neposrednega trženja se obdelujejo do preklica, pri čemer se zavezujemo, da bomo obstoj namena obdelave osebnih podatkov preverjali na redne časovne intervale.
6.

Vaše pravice

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko od nas kadarkoli zahteva, da mu:

 • potrdimo, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne,
 • omogočimo dostop do osebnih podatkov (tj. vpogled ter njihovo prepisovanje ali kopiranje),
 • podamo informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov (npr. o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, katerim so jim bili ali jim bodo posredovani osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, o tehničnih in organizacijskih ukrepih za varovanje podatkov, idr.),
 • omogočimo popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim in mu omogočimo dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov,
 • omogočimo pravico do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe),
 • omogočimo pravico do omejitve obdelave,

Če sumite, da pri obdelavi vaših podatkov prihaja do kršitev zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov, imate tudi pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, na naslovu Zaloška 59, 1000 Ljubljana, Slovenija, telefonska številka: 00 386 (0)1 230 97 30, elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si.
Prav tako vam bomo na vašo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podali tudi druge informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih obdelujemo.
Zavezujemo se, da bomo na vaše zahteve odgovorili brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih.